Samla poäng!

*Gäller alla produkter utom Sesamkaka

Börja här!

Toppensmidigt!

Köp 4 valfria produkter från Risenta (gäller ej Sesamkaka) och spara kvittot/kvittona
Registrera dig
Ladda upp dina kvitton
Beställ ditt förkläde!

Toppa frullen!

Gå till recepten

Registrera dig

Villkor & regler

Kampanjen arrangeras av: 
Santa Maria Sverige AB
Råsundavägen 18 
169 67 Solna

i samarbete med GEP Communication Group AB

Genom att delta i köp och få kampanjen ”samla och få förkläde” accepterar du nedan regler och samtycker till att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. Ansvarig för behandling av personuppgifterna är GEP Communication Group AB

All persondata kommer att hanteras konfidentiellt och enligt svensk lag. Endast ett förkläde per hushåll och kvitto.

Tävlingskampanjen pågår från den 26 april 2021 till och med 22 augusti 2021. Förklädet skickas ut via DHL inom 2-3 veckor efter registrerat kvitt.

Så här deltar du:

  1. Köp fyra produkter från Risenta ej Sesamkakorna.
  2. Registrera dig
  3. Ladda upp kvittot på toppamedrisenta.se
  4. Få ett förkläde hemskickat inom 2-3 veckor


Vi ansvarar inte för extra kostnader som orsakas av att mottagaren inte hämtat ut sitt paket i tid.

Ogiltigt deltagande
Vid felaktigt användande stängs deltagarens konto av. Om arrangören misstänker fusk eller olämpligt beteende som går emot reglerna har arrangören rätt att neka produkt

Varumärken och upphovsrätt  
Alla varumärken och andra element som är förknippade med immateriella rättigheter på denna hemsida är skyddade av tillämpliga regler om skydd för immateriella rättigheter och tillhör Santa Maria Sverige AB eller tredje part och kan inte användas utan skriftligt godkännande från rättighetsinnehavaren.

Personuppgifter
Arrangören förbinder sig att hantera alla personuppgifter enligt GDPR (2016/679). Personuppgifter sparas för att kunna administrera tävlingen, efter avslutad tävling raderas uppgifterna.

Allmänt
Dessa villkor och genomförandet av denna kampanj samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.

Deltagarna godtar att arrangören inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador, oavsiktliga missförstånd eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande. 

Arrangören tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna kampanj.

Arrangören ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse. 

Arrangören förbehåller sig rätten till att: 

  • vid behov uppdatera villkoren under kampanjperioden. Vid fortsatt deltagande anses eventuella ändrade villkor vara godkända. 
  • stänga av en användare utan förvarsel vid olämpligt beteende eller misstänkt fusk. 
  • när som helst avbryta denna kampanj utan att därigenom ådra sig något ansvar. 


Personer som bryter mot dessa kampanjvillkor kommer att uteslutas ur kampanjen.

Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER

GEP värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är GEP:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information GEP samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

GEP Communication Group AB, (”GEP”/”vi”), 556612-0928 Warfvingesväg 30 A 112 51 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

/